Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Roligheden skole - Barne-/Ungdomstrinnet
Skilsøveien 212
4818 FÆRVIK
Org.nr 875280902
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Arendal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 36,3 38,3 39,6 37,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,8 13,7 12,6 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 11 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,8 49,5 40,6 41,2 40,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 26,0 29,1 27,3 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,2 14,2 14,5 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,3 19,4 17,5 14,6 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,6 18,4 17,0 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 97,2 92,2 96,1 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 116 22 145 23 258 24 605 23 316
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 51 55 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no