Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogne skule
Solhauglie 6
2943 ROGNE
Org.nr 975273628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 044
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no