Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogne skule
Solhauglie 6
2943 ROGNE
Org.nr 975273628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Rogne skule 12,2 13,2 14,1 15,3 14,3
Øystre Slidre kommune 44,3 44,4 47,2 48,9 48,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Rogne skule 11,2 11,5 10,8 9,9 11,1
Øystre Slidre kommune 9,4 9,2 9,2 8,2 8,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rogne skule 1 1 1 2 2
Øystre Slidre kommune 4 5 6 7 8
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rogne skule 129,9 141,9 91,8 78,2 56,0
Øystre Slidre kommune 93,1 69,0 64,1 46,7 41,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rogne skule 8,0 7,0 10,4 11,1 16,8
Øystre Slidre kommune 8,5 11,5 12,2 15,2 17,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rogne skule 11,3 11,7 10,9 10,7 12,3
Øystre Slidre kommune 10,3 10,0 10,0 9,7 10,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rogne skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Øystre Slidre kommune 10,6 10,8 10,8 9,1 8,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rogne skule 13,2 13,5 12,3 12,1 16,1
Øystre Slidre kommune 12,3 12,1 12,2 11,4 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rogne skule 13,4 14,3
Øystre Slidre kommune 12,5 12,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rogne skule 10,5 19,2
Øystre Slidre kommune 10,3 15,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rogne skule 0,0 0,0
Øystre Slidre kommune 11,3 10,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rogne skule 92,4 95,1 100,0 100,0 100,0
Øystre Slidre kommune 97,1 96,3 94,6 96,4 94,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Rogne skule 8 300 8 501 9 288 9 998 9 044
Øystre Slidre kommune 26 630 27 026 28 482 30 066 29 074
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Rogne skule 66 64 69 75 67
Øystre Slidre kommune 76 77 77 87 84
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no