Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogne skule
Solhauglie 6
2943 ROGNE
Org.nr 975273628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 12,2 13,2 14,1 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 11,2 11,5 10,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,6 129,9 141,9 91,8 78,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 8,0 7,0 10,4 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,3 11,7 10,9 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 13,2 13,5 12,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,4 95,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 519 8 300 8 501 9 288 9 998
Undervisningstimer totalt per elev 71 66 64 69 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no