Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogne skule
Solhauglie 6
2943 ROGNE
Org.nr 975273628
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øystre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,2 13,2 14,1 15,3 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,5 10,8 9,9 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,9 141,9 91,8 78,2 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 7,0 10,4 11,1 16,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,7 10,9 10,7 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,5 12,3 12,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 95,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 300 8 501 9 288 9 998 9 044
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 69 75 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no