Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rognan ungdomsskole
Høgbakkvegen 11
8250 ROGNAN
Org.nr 975287416
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,6 15,1 14,7 18,2 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,4 8,3 7,3 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,9 177,8 114,4 242,3 210,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,9 4,2 6,6 2,9 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 11,2 11,1 9,8 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 21,2 18,0 13,2 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,2 13,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,5 83,0 85,5 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 692 8 729 8 721 11 283 9 262
Undervisningstimer totalt per elev 85 78 79 90 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no