Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rognan barneskole
Skolevegen 26
8250 ROGNAN
Org.nr 974625237
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 585
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no