Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rognan barneskole
Skolevegen 26
8250 ROGNAN
Org.nr 974625237
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Rognan barneskole 22,1 27,6 31,3 25,6 25,1
Saltdal kommune 50,9 57,9 61,3 58,5 55,2
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Rognan barneskole 12,8 10,8 9,8 11,2 11,6
Saltdal kommune 10,9 10,0 9,4 9,8 10,3
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rognan barneskole 4 5 5 5 5
Saltdal kommune 7 9 10 8 8
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rognan barneskole 63,2 50,8 57,2 56,3 50,2
Saltdal kommune 75,3 60,7 52,0 67,3 62,5
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rognan barneskole 19,3 19,9 15,8 18,4 21,7
Saltdal kommune 13,3 15,0 16,5 13,4 15,2
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rognan barneskole 12,7 10,9 9,8 11,2 11,9
Saltdal kommune 12,6 11,0 9,8 11,1 11,8
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rognan barneskole 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
Saltdal kommune 10,6 10,7 11,2 10,3 10,7
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rognan barneskole 16,1 14,3 13,7 14,1 18,8
Saltdal kommune 15,4 15,4 15,3 14,3 16,3
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rognan barneskole 12,2 18,9
Saltdal kommune 13,0 17,3
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rognan barneskole 17,5 18,6
Saltdal kommune 17,2 19,3
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rognan barneskole 0,0 0,0
Saltdal kommune 13,7 13,4
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rognan barneskole 100,0 87,2 72,4 89,9 95,1
Saltdal kommune 100,0 90,3 81,6 91,1 94,7
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Rognan barneskole 15 646 19 063 21 489 17 585 17 387
Saltdal kommune 33 223 37 651 40 168 38 157 36 060
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Rognan barneskole 58 68 76 66 64
Saltdal kommune 65 71 76 72 69
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no