Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rognan barneskole
Skoleveien 26
8250 ROGNAN
Org.nr 974625237
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 27,6 31,3 25,6 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 10,8 9,8 11,2 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,2 50,8 57,2 56,3 50,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 19,9 15,8 18,4 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 10,9 9,8 11,2 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,3 13,7 14,1 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,2 72,4 89,9 95,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 646 19 063 21 489 17 585 17 387
Undervisningstimer totalt per elev 58 68 76 66 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no