Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rognan barneskole
Skolevegen 26
8250 ROGNAN
Org.nr 974625237
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 22,1 27,6 31,3 25,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,8 10,8 9,8 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,9 63,2 50,8 57,2 56,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 19,3 19,9 15,8 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,7 10,9 9,8 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 16,1 14,3 13,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 87,2 72,4 89,9
Lærertimer som gis til undervisning 16 234 15 646 19 063 21 489 17 585
Undervisningstimer totalt per elev 62 58 68 76 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no