Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2 5 977,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,4 12,3 12,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 872 930 985 1 006 989
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 66,9 63,7 63,0 64,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 16,4 17,1 17,1 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 13,5 13,1 12,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,3 14,5 14,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 16,9 16,8 16,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,0 95,3 94,2 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334 3 820 569
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no