Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5 668,9 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 12,4 12,4 12,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 874 872 930 985 1 006
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,4 70,3 66,9 63,7 63,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 15,6 16,4 17,1 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,4 13,5 13,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,3 14,3 14,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,8 16,9 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,7 95,5 95,0 95,3 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 578 527 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 57 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no