Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rogaland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Rogaland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 5 651,8 5 668,9 5 577,3 5 671,4 5 748,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 12,1 12,4 12,4 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 881 874 872 930 985
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 69,4 70,3 66,9 63,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 15,4 15,6 16,4 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,0 13,4 13,5 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,0 14,3 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 16,5 16,8 16,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 95,7 95,5 95,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 521 560 3 578 527 3 515 897 3 570 797 3 650 812
Undervisningstimer totalt per elev 59 59 57 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no