Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyslimoen skole
Klebervegen 10
2611 LILLEHAMMER
Org.nr 873688602
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,9 23,2 21,8 21,3 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,1 16,1 15,4 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 88,0 81,8 89,2 67,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,4 15,5 17,7 15,7 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,0 16,2 15,4 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 18,9 20,1 18,7 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 690 15 547 14 469 14 368 15 195
Undervisningstimer totalt per elev 46 49 46 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no