Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyslimoen skole
Klebervegen 10
2611 LILLEHAMMER
Org.nr 873688602
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 21,8 21,3 23,2 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 16,1 15,4 14,6 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,0 81,8 89,2 67,2 93,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 17,7 15,7 19,2 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 16,2 15,4 14,7 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 20,1 18,7 18,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 547 14 469 14 368 15 195 15 637
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 48 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no