Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyse skole
Prestegårdsveien 29
3530 RØYSE
Org.nr 975284522
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hole kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,3 15,5 13,3 13,1 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,3 13,0 14,4 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,4 54,0 63,6 83,4 60,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 17,7 18,9 15,7 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,3 13,2 14,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 12,2 15,9 18,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 986 10 632 9 044 8 779 10 503
Undervisningstimer totalt per elev 63 72 57 51 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no