Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyneberg skole
Myklaberglia 21
4052 RØYNEBERG
Org.nr 975275604
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 21,8 21,9 25,1 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 15,0 14,7 12,6 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,1 56,7 63,8 88,2 48,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 25,0 21,8 13,2 25,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 15,0 14,7 12,6 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,3 17,0 15,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,1 22,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 100,0 98,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 635 15 211 15 347 17 206 17 338
Undervisningstimer totalt per elev 50 49 50 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no