Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyken ungdomsskole
Nils Slottos Vei 3
3440 RØYKEN
Org.nr 973746952
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 21,5 21,9 21,5 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,9 12,7 13,0 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 180,8 317,8 126,8 121,6 212,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 3,4 8,7 8,8 5,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4 17,5 17,2 17,3 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 20,4 19,8 19,3 25,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 25,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 89,1 97,2 100,0 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 856 11 771 12 415 11 657 10 839
Undervisningstimer totalt per elev 50 51 52 50 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no