Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune
Kommunenr 0627
Alle grunnskoler med adresse i Røyken kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 225,1 228,4 220,2 222,2 232,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 14,3 14,8 14,8 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 28 27 26 27 30
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,0 105,6 109,8 108,6 97,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 12,0 12,0 12,0 13,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,2 15,3 15,5 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 16,5 18,6 18,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 18,8 18,9 19,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 94,4 96,3 96,1 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 140 399 144 223 139 988 140 262 149 063
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 48 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no