Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røyken kommune (utgått)
Kommunenr 0627
Kun utgåtte skoler med adresse i Røyken kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 228,4 220,2 222,2 232,8 249,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,8 14,8 14,2 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 27 26 27 30 35
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,6 109,8 108,6 97,8 86,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 12,0 12,0 13,0 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,3 15,5 14,4 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 18,6 18,2 18,6 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,9 19,1 19,1 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,6 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 96,3 96,1 95,7 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 144 223 139 988 140 262 149 063 161 503
Undervisningstimer totalt per elev 50 48 48 50 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no