Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røsvik skole
Røsvikveien 1522
8220 RØSVIK
Org.nr 975288382
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sørfold kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 7,1 7,9 9,0 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 7,6 6,5 5,3 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,3 25,8 24,2 26,3 18,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7 27,2 24,6 18,6 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 8,1 5,8 4,6 4,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 9,6 10,2 9,3 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 10,6 9,3 7,7 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,7 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,9 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,9 6,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 146 4 673 5 131 5 871 5 743
Undervisningstimer totalt per elev 88 93 109 133 155
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no