Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røst kommune
Kommunenr 1856
Alle grunnskoler med adresse i Røst kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 11,7 24,6 11,8 12,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 4,6 2,2 4,5 4,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 527,3 757,1 364,3 0,0 255,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,9 0,6 0,6 0,0 1,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 8,3 4,5 9,3 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,0 3,5 1,3 2,5 2,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 5,9 2,9 5,7 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,5 2,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 95,3 95,3 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 365 7 893 15 786 7 895 7 893
Undervisningstimer totalt per elev 144 149 310 152 172
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no