Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røst kommune
Kommunenr 1856
Alle grunnskoler med adresse i Røst kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 11,9 11,7 24,6 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,4 4,9 4,6 2,2 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 527,3 757,1 364,3 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,9 0,6 0,6 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 5,1 8,3 4,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,9 6,0 3,5 1,3 2,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 5,9 5,9 2,9 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 95,6 95,3 95,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 893 8 365 7 893 15 786 7 895
Undervisningstimer totalt per elev 127 144 149 310 152
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no