Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rørvik skole
Skolegata 46
7900 RØRVIK
Org.nr 974040514
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vikna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 55,7 57,2 55,7 54,7 55,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,9 11,7 11,1 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 3 7 10 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,0 160,8 75,4 56,0 41,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 6,0 12,6 17,8 23,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,4 12,2 11,1 11,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 14,9 15,8 15,1 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,8 16,8 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 91,7 94,9 84,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 31 208 32 812 32 089 34 956 36 000
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 61 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no