Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 56,7 56,3 60,1 55,2 58,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,7 11,3 12,1 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 12 12 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,6 63,4 47,5 48,3 37,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,9 15,7 20,3 21,2 25,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,6 11,6 13,0 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 13,3 14,2 14,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,6 16,2 16,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 18,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 94,8 93,9 91,7 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 33 462 34 163 36 635 33 293 34 132
Undervisningstimer totalt per elev 56 61 63 59 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no