Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 63,1 56,7 56,3 60,1 55,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 12,7 11,7 11,3 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 9 12 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,9 88,6 63,4 47,5 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,9 15,7 20,3 21,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 12,7 12,6 11,6 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 16,8 13,3 14,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 17,0 16,6 16,2 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,2 94,8 93,9 91,7
Lærertimer som gis til undervisning 38 461 33 462 34 163 36 635 33 293
Undervisningstimer totalt per elev 64 56 61 63 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no