Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røren barneskole
Læreveien 10
3302 HOKKSUND
Org.nr 975285073
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øvre Eiker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 22,4 22,1 22,0 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 16,0 15,9 15,5 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,0 98,2 90,3 78,3 67,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 14,7 15,8 17,8 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 15,9 16,0 15,6 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 19,6 19,0 18,4 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 26,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,4 87,6 94,2 93,8 88,5
Lærertimer som gis til undervisning 14 606 14 937 14 696 14 724 14 547
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 47 48 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no