Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røra skole
Enganvegen 8
7670 INDERØY
Org.nr 975269299
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Inderøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,8 10,7 12,4 9,0 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,4 9,9 12,8 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,7 95,4 82,7 79,7 105,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 10,2 10,7 14,3 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 10,5 10,0 12,8 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 12,7 11,4 14,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 424 7 438 8 219 5 908 5 908
Undervisningstimer totalt per elev 82 72 75 58 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no