Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rønvik skole
Amtmann Worsøes Gate 30
8012 BODØ
Org.nr 974627787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 36,2 41,1 42,7 45,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,3 11,6 11,7 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,2 86,6 80,5 69,3 84,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 13,1 13,2 15,6 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,0 13,0 13,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 11,8 11,9 12,3 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,9 15,0 16,2 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 93,9 94,2 97,5 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 23 441 23 847 26 875 28 041 29 271
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 61 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no