Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rønvik skole
Amtmann Worsøes Gate 30
8012 BODØ
Org.nr 974627787
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 41,1 42,7 45,2 42,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,6 11,7 11,5 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 7 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,6 80,5 69,3 84,3 93,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 13,2 15,6 12,4 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,0 13,1 12,4 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 11,9 12,3 13,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,0 16,2 15,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 94,2 97,5 98,7 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 23 847 26 875 28 041 29 271 26 618
Undervisningstimer totalt per elev 58 61 61 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no