Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rønningen skole
Trettestykket 6
1388 BORGEN
Org.nr 974578301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 15,8 14,8 16,9 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,6 13,6 11,8 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,4 60,5 54,2 58,5 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 19,4 23,1 18,7 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,8 13,7 11,9 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,7 20,2 14,6 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,9 96,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 260 10 925 10 144 11 604 11 638
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 55 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no