Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rønningen skole
Trettestykket 6
1388 BORGEN
Org.nr 974578301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 15,0 15,8 14,8 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,0 12,6 13,6 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 59,4 60,5 54,2 58,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 20,2 19,4 23,1 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,2 12,8 13,7 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,6 15,7 20,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 100,0 100,0 98,9 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 539 10 260 10 925 10 144 11 604
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 59 55 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no