Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rønholt skole
Rønholtveien 71
3967 STATHELLE
Org.nr 975278298
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 16,4 15,9 16,9 16,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,0 11,6 10,4 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 198,9 165,1 101,2 90,6 61,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 6,5 10,4 10,0 15,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 11,5 11,4 10,3 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,1 18,9 16,3 14,7 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 19,5 15,4 13,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 91,0 100,0 99,2 93,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 441 10 470 10 383 10 635 9 975
Undervisningstimer totalt per elev 50 60 62 69 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no