Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røn skule (UTGÅTT)
2960 RØN
Org.nr 975273687
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vestre Slidre kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,7 49,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,6 9,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 9,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 073 4 874
Undervisningstimer totalt per elev 76 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no