Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rømskog skole
Engehaget 4
1950 RØMSKOG
Org.nr 974602326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rømskog kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 800
Undervisningstimer totalt per elev 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no