Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rømskog skole
Engehaget 4
1950 RØMSKOG
Org.nr 974602326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Aurskog-Høland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 5,9 5,4 5,8 5,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,2 11,8 11,1 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,6 29,6 22,1 23,8 21,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,3 24,1 44,8 41,1 47,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,4 12,0 11,4 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 8,7 13,0 11,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 800 3 800 3 344 3 800 3 610
Undervisningstimer totalt per elev 84 90 63 67 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no