Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rømskog skole
Engehaget 4
1950 RØMSKOG
Org.nr 974602326
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rømskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 5,8 5,9 5,4 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 8,8 8,2 11,8 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,3 44,6 29,6 22,1 23,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,2 17,3 24,1 44,8 41,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,0 8,4 12,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 9,6 8,7 13,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 686 3 800 3 800 3 344 3 800
Undervisningstimer totalt per elev 82 84 90 63 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no