Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røldal skule
Seimsvegen 1
5760 RØLDAL
Org.nr 975281736
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Odda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 9,0 8,7 8,6 7,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,7 7,4 7,1 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,1 31,9 45,7 42,6 71,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 20,3 13,4 14,1 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,2 7,4 7,4 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 9,2 10,0 9,1 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 9,3 9,3 9,5 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,0 97,8 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 392 5 391 5 144 5 215 4 801
Undervisningstimer totalt per elev 91 93 97 100 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no