Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røkland skole - Grunnskolen
Røkland
8255 RØKLAND
Org.nr 975287432
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 14,2 15,1 15,2 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 11,1 9,9 9,5 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,2 71,5 53,1 31,4 52,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 13,6 17,1 27,6 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 12,2 11,5 9,9 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 11,8 9,2 11,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 14,2 14,0 17,3 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 100,0 94,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 468 8 885 9 859 9 958 9 289
Undervisningstimer totalt per elev 76 64 72 75 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no