Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Røkland skole - Grunnskolen
Røkland
8255 RØKLAND
Org.nr 975287432
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Saltdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,2 15,1 15,2 14,7 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 9,9 9,5 10,5 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,5 53,1 31,4 52,5 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 17,1 27,6 17,8 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,5 9,9 11,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 9,2 11,3 12,9 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 14,0 17,3 16,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,2 100,0 100,0 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 885 9 859 9 958 9 289 9 411
Undervisningstimer totalt per elev 64 72 75 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no