Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødtvet skole
Sandåsveien 1
0956 OSLO
Org.nr 974590158
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,5 48,8 43,5 48,3 46,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,1 13,1 11,1 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 11 11 14 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,8 48,8 46,1 34,8 39,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 22,2 25,8 29,2 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,6 13,7 11,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 23,8 21,3 17,6 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 97,5 95,5 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 33 179 32 361 29 189 32 779 30 459
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 57 67 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no