Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødtvet skole
Sandåsveien 1
0956 OSLO
Org.nr 974590158
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 48,8 43,5 48,3 46,0 44,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,1 11,1 11,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 11 14 12 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,8 46,1 34,8 39,6 39,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 25,8 29,2 26,8 26,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,7 11,7 12,5 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 21,3 17,6 16,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,5 95,5 91,9 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 32 361 29 189 32 779 30 459 29 526
Undervisningstimer totalt per elev 61 57 67 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no