Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødsmyra skole
Veidebakken 1
1671 KRÅKERØY
Org.nr 974565579
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Rødsmyra skole 22,7 23,2 22,5 23,3 22,7
Fredrikstad kommune 805,2 812,8 818,4 825,5 834,7
Østfold fylke 3 041,6 3 014,9 3 035,1 3 042,2 3 084,6
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Rødsmyra skole 15,4 15,1 16,2 15,2 15,0
Fredrikstad kommune 12,4 12,4 12,4 12,3 12,2
Østfold fylke 12,4 12,6 12,5 12,5 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Rødsmyra skole 4 4 3 4 4
Fredrikstad kommune 108 108 113 131 132
Østfold fylke 445 448 457 497 536
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Rødsmyra skole 74,9 90,0 109,2 90,4 79,2
Fredrikstad kommune 83,3 84,6 81,5 71,1 70,3
Østfold fylke 75,8 75,5 74,2 68,5 63,6
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Rødsmyra skole 19,1 15,5 13,4 15,3 17,0
Fredrikstad kommune 13,5 13,3 13,8 15,9 15,8
Østfold fylke 14,6 14,9 15,1 16,3 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Rødsmyra skole 15,3 15,0 16,4 15,4 15,1
Fredrikstad kommune 13,2 13,0 13,2 13,0 12,7
Østfold fylke 13,3 13,5 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Rødsmyra skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fredrikstad kommune 14,4 14,8 14,6 14,7 14,9
Østfold fylke 14,4 14,5 14,7 15,1 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Rødsmyra skole 18,7 18,2 19,0 18,1 17,6
Fredrikstad kommune 17,6 17,6 17,6 17,4 17,2
Østfold fylke 17,2 17,5 17,4 17,4 17,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Rødsmyra skole 16,1
Fredrikstad kommune 15,3
Østfold fylke 15,2
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Rødsmyra skole 19,5
Fredrikstad kommune 16,9
Østfold fylke 17,3
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Rødsmyra skole 0,0
Fredrikstad kommune 19,8
Østfold fylke 19,4
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Rødsmyra skole 100,0 95,3 100,0 97,8 100,0
Fredrikstad kommune 99,1 98,9 98,9 99,4 99,3
Østfold fylke 97,7 97,4 97,0 97,7 98,0
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Rødsmyra skole 15 635 15 846 15 106 15 647 15 026
Fredrikstad kommune 519 207 525 936 529 600 536 932 540 943
Østfold fylke 1 931 789 1 909 804 1 928 853 1 937 932 1 972 962
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Rødsmyra skole 48 49 46 49 49
Fredrikstad kommune 58 57 58 58 58
Østfold fylke 57 56 57 57 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no