Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødsmyra skole
Veidebakken 1
1671 KRÅKERØY
Org.nr 974565579
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,7 23,2 22,5 23,3 22,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,1 16,2 15,2 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,9 90,0 109,2 90,4 79,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 15,5 13,4 15,3 17,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,0 16,4 15,4 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,2 19,0 18,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 100,0 97,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 635 15 846 15 106 15 647 15 026
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 46 49 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no