Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødskog skole
Rødskoggata 5
3048 DRAMMEN
Org.nr 975284395
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 15,6 13,7 15,3 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3 14,0 15,1 13,7 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,1 57,4 80,9 95,1 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7 21,7 16,8 13,2 21,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 13,8 15,0 13,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 15,3 18,7 17,3 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 96,5 92,2 92,0 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 232 10 287 9 121 10 458 11 476
Undervisningstimer totalt per elev 48 53 49 54 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no