Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødsberg ungdomsskole
Kristian Augusts Gate 7
1776 HALDEN
Org.nr 974591472
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 31,3 30,1 28,7 30,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,0 12,5 12,1 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 101,2 107,2 98,7 96,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 10,2 10,1 10,6 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 16,2 16,9 16,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,8 21,6 23,3 23,8 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 97,1 95,0 95,8 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 874 17 670 17 068 16 221 17 352
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 52 54 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no