Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødøy skole
8193 RØDØY
Org.nr 975287246
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rødøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,8 3,3 3,5 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4 3,4 3,8 4,8 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,7 4,2 5,1 2,9 4,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,6 3,5 3,0 9,1 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,1 3,9 4,4 6,1 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 94,9 86,4 92,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 508 2 237 2 242 2 314 2 242
Undervisningstimer totalt per elev 157 203 187 145 140
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no