Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødøy skole
8193 RØDØY
Org.nr 975287246
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rødøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,8 3,3 3,5 3,4 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,4 3,8 4,8 5,0 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,2 5,1 2,9 4,6 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 3,0 9,1 7,7 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9 4,4 6,1 6,2 6,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,7 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 2,3 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,2 7,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 86,4 92,6 100,0 70,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 237 2 242 2 314 2 242 2 394
Undervisningstimer totalt per elev 203 187 145 140 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no