Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødøy kommune
Kommunenr 1836
Alle grunnskoler med adresse i Rødøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 35,7 33,5 31,4 32,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 5,6 5,2 5,3 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 215,9 219,3 198,8 50,8 73,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,5 2,3 2,5 9,7 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 6,1 5,9 5,6 5,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,5 6,7 6,2 6,7 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 6,8 6,4 6,4 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 93,6 91,4 99,2 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 22 230 22 937 22 242 20 753 21 875
Undervisningstimer totalt per elev 117 126 135 134 138
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no