Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rødøy kommune
Kommunenr 1836
Alle grunnskoler med adresse i Rødøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,7 33,5 31,4 32,4 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,2 5,3 5,1 5,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 219,3 198,8 50,8 73,6 32,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 2,5 9,7 6,7 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 5,9 5,6 5,7 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 6,2 6,7 6,1 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,8 6,4 6,4 6,0 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,1 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,3 5,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 91,4 99,2 98,1 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 937 22 242 20 753 21 875 21 454
Undervisningstimer totalt per elev 126 135 134 138 140
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no