Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rød skole Onsøy
Aaserudveien 17
1621 GRESSVIK
Org.nr 974565641
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 23,3 24,1 25,3 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 17,6 17,2 16,3 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,1 101,1 90,9 76,8 81,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 15,5 17,0 19,1 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 17,4 17,3 16,4 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,0 19,0 18,1 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 615 15 372 15 942 16 839 18 516
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 43 45 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no