Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rød skole Kråkerøy
Dueveien 2
1679 KRÅKERØY
Org.nr 974565587
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 19,5 19,2 20,8 21,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,4 15,8 14,9 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,3 180,7 171,7 150,3 138,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 7,7 8,3 8,9 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,4 15,8 14,9 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 17,3 16,7 15,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 679 13 041 12 819 13 840 14 210
Undervisningstimer totalt per elev 52 48 47 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no