Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Roan kommune
Kommunenr 5019
Alle grunnskoler med adresse i Roan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 14,4 13,3 13,4 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 6,9 7,5 7,2 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,1 24,1 26,0 40,7 20,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,3 26,2 27,2 16,1 31,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 7,7 7,9 8,0 8,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 8,4 9,6 8,2 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 9,0 10,5 10,1 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 99,2 89,2 87,9 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 8 722 9 324 8 998 8 724 8 807
Undervisningstimer totalt per elev 88 102 96 99 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no