Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Roaldsøy skole
Nordvikveien 23a
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611376
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 8,9 8,8 8,7 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 18,1 17,6 16,4 15,3 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,6 214,1 198,4 181,0 153,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 7,2 7,2 7,2 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 17,6 16,6 15,5 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 23,7 20,5 18,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 729 5 760 5 729 5 529 6 584
Undervisningstimer totalt per elev 41 42 45 48 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no