Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Roaldsøy skole
Nordvikveien 23A
4085 HUNDVÅG
Org.nr 974611376
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,9 8,8 8,7 10,1 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 16,4 15,3 13,2 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 214,1 198,4 181,0 153,9 215,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,2 7,2 7,2 7,5 5,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 16,6 15,5 13,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,7 20,5 18,5 17,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 760 5 729 5 529 6 584 6 385
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 48 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no