Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rjukan ungdomsskole
Sam Eydes gate 236
3660 RJUKAN
Org.nr 974548429
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,4 16,2 16,7 14,3 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 10,0 8,8 9,5 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,4 58,1 107,4 52,5 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 14,6 7,3 15,6 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 13,4 11,8 12,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 19,5 17,9 20,8 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 99,1 90,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 372 9 005 9 774 8 094 8 094
Undervisningstimer totalt per elev 71 66 75 69 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no