Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rjukan barneskole
Sam Eydes gate 163
3660 RJUKAN
Org.nr 973801317
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 613
Undervisningstimer totalt per elev 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no