Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Rjukan barneskole
Sam Eydes gate 163
3660 RJUKAN
Org.nr 973801317
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tinn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 24,9 25,9 30,0 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,0 10,3 8,4 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,5 77,0 69,6 65,0 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 12,6 13,3 11,7 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,0 10,4 8,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,2 13,5 13,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 89,1 89,9 72,0 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 18 067 16 288 17 214 20 063 17 613
Undervisningstimer totalt per elev 69 68 72 88 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no