Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Risvoll skule
Saudavegen 279
4208 SAUDASJØEN
Org.nr 875275402
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sauda kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,4 10,4 11,6 10,6 10,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,2 11,2 9,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 188,5 480,0 78,1 76,6 98,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,5 1,9 13,1 12,0 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,2 11,4 10,0 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,3 13,8 11,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,8 91,3 96,9 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 6 726 6 982 7 843 7 371 6 984
Undervisningstimer totalt per elev 69 73 66 75 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no