Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Risøyhamn skole
8484 RISØYHAMN
Org.nr 975288358
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Andøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Risøyhamn skole 16,9 17,6 17,2 16,1 14,5
Andøy kommune 58,1 54,0 57,8 59,0 51,4
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Risøyhamn skole 7,8 6,8 6,5 6,9 7,0
Andøy kommune 8,8 8,3 7,8 7,2 7,9
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Risøyhamn skole 1 2 2 2 2
Andøy kommune 13 12 12 13 13
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Risøyhamn skole 85,6 63,6 45,6 44,7 44,1
Andøy kommune 35,8 36,0 34,1 29,0 28,6
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Risøyhamn skole 8,6 10,0 13,1 14,0 14,7
Andøy kommune 22,0 22,1 21,2 22,6 25,0
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Risøyhamn skole 7,9 8,2 7,3 7,2 7,6
Andøy kommune 9,5 9,5 10,4 8,0 9,1
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Risøyhamn skole 10,3 7,7 8,1 9,1 8,8
Andøy kommune 10,8 9,4 7,9 9,0 8,8
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Risøyhamn skole 12,1 9,7 11,2 11,4 12,8
Andøy kommune 13,5 12,2 18,3 11,8 14,1
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Risøyhamn skole 16,0
Andøy kommune 13,3
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Risøyhamn skole 10,0
Andøy kommune 15,6
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Risøyhamn skole 13,3
Andøy kommune 13,6
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Risøyhamn skole 98,5 69,5 72,7 87,6 100,0
Andøy kommune 93,9 85,2 85,9 69,9 80,1
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Risøyhamn skole 11 130 11 417 10 959 10 204 9 348
Andøy kommune 36 381 36 433 37 271 37 999 32 763
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Risøyhamn skole 89 102 106 101 99
Andøy kommune 79 85 89 98 89
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no