Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Risøyhamn skole
8484 RISØYHAMN
Org.nr 975288358
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Andøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 17,6 17,2 16,1 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 6,8 6,5 6,9 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,6 63,6 45,6 44,7 44,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 10,0 13,1 14,0 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 8,2 7,3 7,2 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 7,7 8,1 9,1 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 9,7 11,2 11,4 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 69,5 72,7 87,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 130 11 417 10 959 10 204 9 348
Undervisningstimer totalt per elev 89 102 106 101 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no