Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Risøyhamn skole
8484 RISØYHAMN
Org.nr 975288358
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Andøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 17,2 16,1 14,5 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 6,5 6,9 7,0 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,6 45,6 44,7 44,1 32,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 13,1 14,0 14,7 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 7,3 7,2 7,6 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,7 8,1 9,1 8,8 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 11,2 11,4 12,8 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,3 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 69,5 72,7 87,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 417 10 959 10 204 9 348 9 064
Undervisningstimer totalt per elev 102 106 101 99 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no