Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Riska ungdomsskole
Nøtteskjellveien 7
4310 HOMMERSÅK
Org.nr 974610973
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Riska ungdomsskole 24,5 23,5 28,4 26,7 26,4
Sandnes kommune
Rogaland fylke 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9 5 592,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Riska ungdomsskole 15,5 15,5 13,3 14,2 12,9
Sandnes kommune
Rogaland fylke 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Riska ungdomsskole 5 5 5 7 8
Sandnes kommune
Rogaland fylke 826 875 928 938 916
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Riska ungdomsskole 65,5 64,1 54,4 43,0 34,5
Sandnes kommune
Rogaland fylke 71,2 68,3 64,8 64,5 66,0
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Riska ungdomsskole 20,2 19,8 18,7 24,9 30,5
Sandnes kommune
Rogaland fylke 15,7 16,3 17,2 17,0 16,4
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Riska ungdomsskole 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 13,5 13,5 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Riska ungdomsskole 20,8 20,7 17,8 18,9 17,2
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,6 14,6 14,8 14,7 14,4
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Riska ungdomsskole 23,6 22,8 19,8 21,2 19,9
Sandnes kommune
Rogaland fylke 17,1 17,1 17,1 16,9 16,2
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Riska ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 14,9 14,2
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Riska ungdomsskole 0,0 0,0
Sandnes kommune
Rogaland fylke 17,4 17,0
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Riska ungdomsskole 21,2 19,9
Sandnes kommune
Rogaland fylke 19,5 18,3
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Riska ungdomsskole 86,5 94,3 96,5 96,7 94,8
Sandnes kommune
Rogaland fylke 95,8 95,3 95,7 94,7 95,4
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Riska ungdomsskole 13 803 12 585 14 212 13 225 14 098
Sandnes kommune
Rogaland fylke 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721 3 576 457
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Riska ungdomsskole 43 42 49 46 51
Sandnes kommune
Rogaland fylke 56 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no