Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Riska ungdomsskole
Nøtteskjellveien 7
4310 HOMMERSÅK
Org.nr 974610973
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 24,5 23,5 28,4 26,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,5 15,5 13,3 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 5 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,6 65,5 64,1 54,4 43,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,0 20,2 19,8 18,7 24,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,2 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,5 20,8 20,7 17,8 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,5 23,6 22,8 19,8 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 86,5 94,3 96,5 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 14 967 13 803 12 585 14 212 13 225
Undervisningstimer totalt per elev 45 43 42 49 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no