Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Riska ungdomsskole
Nøtteskjellveien 7
4310 HOMMERSÅK
Org.nr 974610973
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 23,5 28,4 26,7 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,5 13,3 14,2 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,5 64,1 54,4 43,0 34,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 19,8 18,7 24,9 30,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,8 20,7 17,8 18,9 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,6 22,8 19,8 21,2 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,2 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5 94,3 96,5 96,7 94,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 803 12 585 14 212 13 225 14 098
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 49 46 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no