Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Risenga ungdomsskole
Johan Drengsruds Vei 60
1383 ASKER
Org.nr 974578360
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 35,8 33,9 33,6 32,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,1 12,9 12,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 272,7 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,1 17,5 17,2 17,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 20,5 19,7 19,3 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 20 936 20 474 19 536 19 608 19 065
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 51 51 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no