Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ris skole
Ris Skolevei 24a
0373 OSLO
Org.nr 974590824
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 32,6 35,8 46,7 51,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 17,0 17,1 14,6 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 421,8 455,6 322,7 540,9 345,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 3,3 4,8 2,5 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 21,6 22,6 22,8 19,4 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,2 24,9 25,8 21,7 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 251 18 998 21 242 28 021 31 055
Undervisningstimer totalt per elev 40 39 38 45 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no