Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Riple skule (UTGÅTT)
Totlandsvegen 415
5226 NESTTUN
Org.nr 874738212
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,3 37,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 8,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 036 3 008
Undervisningstimer totalt per elev 101 125
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no